Przepisy gry

  • Home
  • Aktualizacja Przepisów Gry

Aktualizacja Przepisów Gry

W zakładce „Przepisy Gry” zostały zamieszczone: Okólnik 1868  Laws of the Game Futsal 2023-24 english version

Przepisy Gry w Futsal 2022_2023

W sekcji Przepisy Gry zamieszczone zostały Przepisy Gry w Futsal 2022/2023 zawierające okólnik 1806 oraz przyjęte do stosowania przez Zarząd PZPN w dn, 08.08.2023 Postanowienia PZPN