Zespół Futsalu

Samooceny

W związku z potrzebą katalogowania klipów na potrzeby szkoleniowe należy dokonać opisu przesyłanych klipów przykładowo: nierozważny atak, SPA, DOGSO, LOR, 4 sekundy, osoby funkcyjne itp.,tak aby wynikało z nazwy klipu,…

Sprawozdania z turniejów MMP

Sędzia I  na turniejach eliminacyjnych MMP zobowiązany jest niezwłocznie po jego zakończeniu wysłać na nr tel 530-761-447 (zdjęcie) zbiorczego zestawienia meczów wraz z wynikami końcowymi. Skan lub zdjęcie wysyłamy również w…

Szkolenie online dla sędziów

W dniu 12.10.2023 r. (czwartek) o godzinie 20:30 odbędzie się szkolenie online dla sędziów Ekstraklasy, TOP A i obserwatorów, natomiast w dniu 17.10.2023 r. (wtorek) uczestnikami szkolenia będą sędziowie z…

Lista kandydatów na międzynarodowych sędziów i sędzie Futsal na sezon 2024

Harmonogram egzaminów w Pruszkowie

do 18.00 przyjazd uczestników, 18.15 – test teoretyczny – sala wykładowa, 18.50 – test kondycyjny – hala sportowa. Miejsce – obiekty sportowe Znicza Pruszków

II termin egzaminu

II termin egzaminów odbędzie się w dniu 29.09.2023 (piątek)  Miejsce: Pruszków – obiekty Znicza Pruszków Początek godz 18:00