Dzień: 2022-08-01

  • Home
  • Aktualizacja Regulaminu

Aktualizacja Regulaminu

W zakładce REGULAMINY zostały dodane zatwierdzone przez Zarząd PZPN: Zasady awansów i spadków sędziów szczebla centralnego futsalu, oraz Zasady selekcji obserwatorów szczebla centralnego futsalu.