Nowe stawki

ByPiotr

lut 23, 2017

Zgodnie z uchwałą Zarządu PZPN z dnia 22.02 2017 r. uległy zmianie stawki ryczałtów dla sędziów i obserwatorów szczebla centralnego. Nowe stawki dostępne są w dziale Download/Ryczałty i stawki dojazdu. Uchwała wchodzi w życie od sezonu 2017/18.Najważniejszą zmianą jest zastąpienie ekwiwalentu i dojazdu jedną stawką ryczałtu (poza finałami AMP, MMP oraz 2 ligą).