Zespół Futsalu KS PZPN przypomina, że sędziowie szczebla centralnego Futsalu są zobowiązani do sporządzenia samoocen z przeprowadzonych zawodów na niżej wymienionych zasadach:

  • Sędziowie TOP C – dwie na rundę (jeśli jest dostępny materiał video z zawodów II ligi, CLJ, rozgrywek kobiecych),
  • Sędziowie TOP B – dwie na rundę (większa ilość dobrze widziana),
  • Sędziowie TOP A – raz na dwa mecze (większa ilość dobrze widziana),
  • Sędziowie Ekstraklasy – raz na trzy mecze (większa ilość dobrze widziana). Komisja szkoleniowa sugeruje, aby nie odkładać przeprowadzenia samooceny na ostatni mecz. Analizę zawodów należy przeprowadzić minimum co trzeci mecz  (Ekstraklasa) lub co drugi mecz (TOP A).

Arkusz samooceny wraz z klipami należy umieścić na dysku w nieprzekraczającym terminie 96 godzin od zakończenia zawodów i dodatkowo przesłać SMS lub na adres email informację o zamieszczeniu arkusza do Komisji szkoleniowej 

Ekstraklasa, TOP A – andrzej.witkowski@pzpn.pl 

TOP B, TOP C – arkadiusz.reslinski@wielkopolskizpn.pl 

Każda samoocena winna zawierać klipy z opisem czego dotyczą oraz arkusz personalnej oceny przeprowadzonych zawodów. Nie ma potrzeby dostarczania arkusza obserwatora zawodów.

W sytuacji gdy materiał video nie został udostępniony po zakończeniu zawodów, należy poinformować Komisję szkoleniową celem wydłużenia terminu na zrobienie samooceny.

Arkusze samooceny, które zostaną przesłane po upływie 96 godzin nie będą uznawane i będzie to skutkowało wysłaniem wniosku o wstrzymanie w obsadzie.