ZF KS PZPN

Zespół Futsalu Kolegium Sędziów PZPN

SEBASTIAN STAWICKI
Przewodniczący ZF KS PZPN

MARIUSZ PODJACKI
Wiceprzewodniczący ZF KS PZPN

JANUSZ LEYK
Koordynator obsady sędziów

MIROSŁAW GÓRECKI
Koordynator obsady obserwatorów

RAFAŁ PRZYTUŁA
Sekretarz ZF KS PZPN
ANDRZEJ WITKOWSKI
Przewodniczący Komisji Szkoleniowej