ZF KS PZPN

Zespół Futsalu Kolegium Sędziów PZPN

SEBASTIAN STAWICKI
Przewodniczący ZF KS PZPN

ROBERT PODLECKI
wiceprzewodniczący
Koordynator Komisji Szkoleniowej

MIROSŁAW GÓRECKI
Koordynator obsady obserwatorów

MARIUSZ PODJACKI
Koordynator obsady sędziów

RAFAŁ PRZYTUŁA
Sekretarz ZF KS PZPN