Top Amator A

Jewgienij ADAMONIS – Pomorski ZPN

Bartłomiej BEHMKE – Pomorski ZPN

Tomasz BIEL – Dolnośląski ZPN

Mariusz CHRZANOWSKI – Podlaski ZPN

Wojciech CURYŁO – Małopolski ZPN

Damian DORN – Kujawsko-Pomorski ZPN

Kamil DULAŃSKI – Małopolski ZPN

Jan GAWLE – Podkarpacki ZPN

Marcin GUTOWSKI – Łódzki ZPN

Paweł GWIAZDA – Mazowiecki ZPN

Maciej JAGODZIŃSKI – Wielkopolski ZPN

Tomasz KONDRAK – Świętokrzyski ZPN

Dawid KONIECZNY – Śląski ZPN

Krzysztof MALINOWSKI – Wielkopolski ZPN

Katarzyna NETKOWSKA – Śląski ZPN

Piotr RYBOL – Opolski ZPN

Przemysław STELMASZYK – Kujawsko-Pomorski ZPN

Kamil SZCZOŁKO – Lubelski ZPN

Łukasz SZYMCZYK – Małopolski ZPN

Andrzej ŚLIWA – Świętokrzyski ZPN

Daniel TYDELSKI – Warmińsko-Mazurski ZPN

Rafał ZIACH Chrzanów – Małopolski ZPN