Top Amator A

Jewgienij ADAMONIS – Pomorski ZPN

Bartłomiej BEHMKE – Pomorski ZPN

Tomasz BIEL – Dolnośląski ZPN

Mariusz CHRZANOWSKI – Podlaski ZPN

Wojciech CURYŁO – Małopolski ZPN

Damian DORN – Kujawsko-Pomorski ZPN

Jan GAWLE – Podkarpacki ZPN

Marcin GUTOWSKI – Łódzki ZPN

Paweł GWIAZDA – Mazowiecki ZPN

Grzegorz HAMOWSKI – Małopolski ZPN

Maciej JAGODZIŃSKI – Wielkopolski ZPN

Tomasz KONDRAK – Świętokrzyski ZPN

Marcin ŁUCZAK – Wielkopolski ZPN

Artur MITAL – Mazowiecki ZPN

Katarzyna NETKOWSKA – Śląski ZPN

Michał POTĘPA – Podkarpacki ZPN

Jakub RUTKOWSKI – Podlaski ZPN

Piotr RYBOL – Opolski ZPN

Przemysław STELMASZYK – Kujawsko-Pomorski ZPN

Łukasz SZYMCZYK – Małopolski ZPN

Andrzej ŚLIWA – Świętokrzyski ZPN

Rafał ZIACH Chrzanów – Małopolski ZPN