Komunikat

Komunikat PZPN w sprawie ogłoszonej żałoby narodowej:

W związku z przypadającą na 19 stycznia 2019 r. (sobota) żałobą narodową, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, iż dopuszcza możliwość zmiany terminu rozegrania meczu, wyznaczonego pierwotnie na ten dzień, za zgodą obu zainteresowanych drużyn.

W przypadku rozgrywania meczu w pierwotnie zaplanowanym terminie tj. 19 stycznia 2019 r., winien być on poprzedzony minutą ciszy, jak również odbywać się w atmosferze uwzględniającej żałobę narodową – zasadnym jest powstrzymanie się od odtwarzania muzyki, nadmiernego aplauzu i innych czynności, mogących zakłócić powagę wydarzenia.