Są chwile, by działać, i takie, kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los.

Składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia naszemu koledze Damianowi Jaruchiewiczowi z powodu śmierci ojca.