Egzamin

Drugi termin dla sędziów i obserwatorów szczebla centralnego – 17.09.(piątek) godz. 16.00 Solpark Kleszczów.

Sędziowie powinni zabrać ze sobą:
1) Sprzęt sportowy niezbędny do egzaminu kondycyjnego (koszulka do rozgrzewki czarna / niebieska
koszulka sędziowie, którzy otrzymali sprzęt z PZPN; pozostali białe koszulki + krótkie spodenki, obuwie
sportowe)

2) Aktualne zaświadczenia lekarskie potwierdzające zdolność do sędziowania (lub kopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem z macierzystego związku)

3) Ważną licencję sędziowską lub oświadczenie o jej posiadaniu

Brak możliwości uczestnictwa we wskazanym terminie należy zgłosić na adres email:
zarzad@futsalowcy.pl w terminie do 12.09.

Ponadto informujemy, że w dniu 16 września 2021 roku będą wykonywane testy antygenowe dla sędziów i obserwatorów uczestniczących w egzaminach.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o pilne ( nie później niż do 12.09.2021) przesłanie informacji na
adres email :
zarzad@futsalowcy.pl
W jakim punkcie diagnostycznym będzie wykonywany test wymazowy antygenowy (proszę
sprawdzić, bo nie we wszystkich punktach wykonują), . Test musi być wykonany w laboratorium
DIAGNOSTYKA na koszt PZPN.

Osoby które powinny wykonać test zobowiązani się do przesłania informacji w formacie

Imię Nazwisko, Pesel, miejscowość laboratorium

Sędziowie w pełni zaszczepieni winni powiadomić o dacie szczepień (są zwolnieni z wykonywania w
dniu 16.09 testów COVID19)