Egzamin teoretyczny

Po zaliczeniach kondycyjnych przyszedł czas na teorię.

Egzamin odbędzie się w dniach 14-16.09.2020 i obowiązuje wszystkich sędziów i obserwatorów szczebla centralnego Futsalu. W poniedziałek wieczorem o godz. 20.00 udostępniony zostanie test, który należy rozwiązać i odesłać na wskazany adres do 16.09.2020 do godz. 20.00 .