Egzamin

Koleżanki i Koledzy.

W załączeniu przekazujemy test pisemny składający się z 20 pytań.

 

Test nr 1 rozwiązywany jest przez: sędziów Ekstraklasy oraz sędziów Top B
Test nr 2 rozwiązywany jest przez: sędziów Top A oraz sędziów Top C
Test nr 3 rozwiązywany jest przez: obserwatorów
Warunkiem zaliczenia egzaminu teoretycznego jest:
• Udzielnie prawidłowych odpowiedzi na min 17 pytań wraz z uzasadnieniem
• Odesłanie odpowiedniego arkusza z odpowiedziami w nieprzekraczalnym terminie do
16.09.2020 do godz. 21.00 .
Testy odsyłamy na następujący adres e-mail:
• Sędziowie – samooceny@futsalowcy.pl
• Obserwatorzy – obserwacje@futsalowcy.pl
Nazwa pliku oraz temat wiadomości powinna być następująca:
Test_Nazwisko_Imię np. Test_Stawicki_Sebastian

Komisja Szkoleniowa

 

TEST NR 1

TEST NR 2

TEST NR 3