Wobec ciosu, który spadł na Ciebie, niełatwo znaleźć słowa otuchy. Możemy jedynie życzyć sił do zniesienia tego bólu, który tylko czas może złagodzić.

Składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia naszemu koledze Marcinowi Muszyńskiemu z powodu śmierci ojca.