Komunikat

Komunikat dotyczący turniejów eliminacyjnych Młodzieżowych Mistrzostw Polski
W związku z rozpoczynającymi się turniejami eliminacyjnymi w ramach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu przypominam:
1) imprezy muszą być przeprowadzone przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego właściwego dla rozgrywek I ligi PLF oraz bez udziału publiczności;
2) Stawki delegacji sędziowskich pozostały na niezmienionym poziomie w stosunku do ubiegłorocznych i wynoszą odpowiednio: sędziowie boiskowi 2 x 30,00 zł plus jeden sędzia czasowy 15,00 zł / turniejach eliminacyjnych nie wyznacza się sędziów technicznych./, co daje łącznie 75,00 zł za każdy mecz. Powyższe stawki obowiązują w każdej kategorii wiekowej, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Należności rozliczane są przez organizatorów turniejów na podstawie delegacji sędziowskich wystawionych przez sędziów.
3) Do kosztów obsługi należy doliczyć koszt dojazdu sędziego z miejsca zamieszkania do miejsca rozgrywania turnieju. Koszty dojazdu są liczone jako najkrótsza droga dojazdu.
Odległość w km* Kwota w zł
Do 20 km 25 zł
Do 50 km 60 zł
Do 100 km 110 zł
Do 160 km 150 zł
Do 200 km 180 zł
Do 260 km 210 zł
Do 320 km 240 zł
Pow. 320 km 270 zł
4) W związku z wytycznymi dotyczącymi rozgrywania meczów w czerwonej strefie covid na halę mają wstęp TYLKO zespoły grające oraz sztaby (trenerzy, kierownik, masażysta). Zawodniczki i zawodnicy po obiekcie mogą poruszać się w maseczkach, podobnie podczas siedzenia na trybunach również obowiązują maseczki.
5) W czasie gry w eliminacjach do Młodzieżowych Mistrzostw Polski mecze rozgrywane są w czasie 2 x 10 minut w każdej kategorii wiekowej.
6) Sędziowie główni (w obsadzie wymienieni na pierwszej lokacie) po zakończeniu turnieju zachowują sprawozdania meczowe i sporządzają raport z wynikami zawodów wysyłając go na adres futsalmmp@pzpn.pl. W sprawozdaniu proszę o informację o zastosowanych ewentualnych karach dyscyplinarnych (wykluczenia i ewentualne niewłaściwe zachowanie karane w ten sposób) .
W razie wątpliwości, niejasności, spraw nietypowych lub niewłaściwego zachowania organizatorów, drużyn, trenerów itp. proszę o kontakt telefoniczny z Przewodniczącym ZF KS PZPN (Przemysław Sarosiek, 796 710 326) lub koordynatorem obsady sędziowskiej Mariuszem Podjackim (790 018 455).
Powodzenia i samych trafnych decyzji.
Przewodniczący ZF KS PZPN
Przemysław Sarosiek