Sprzęt

W miesiącu grudniu do sędziów dotrze druga partia sprzętu Zina. Po otrzymaniu każdy zobowiązany jest wypełnić dołączoną kartkę z potwierdzeniem odbioru i odesłanie ich (zarówno tej, którą otrzymają jak i tej która już dotarła) i odesłanie ich pocztą do Roberta Grabowskiego na adres : 58 – 309  Wałbrzych, ul. Wyszyńskiego 92