Ból i samotność po stracie tak bliskiej osoby niech załagodzi prawda, że nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich.

Składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia naszemu koledze Tomaszowi Chajdeckiemu z powodu śmierci ojca.