Aktualizacja Regulaminu

Byadmin

sie 1, 2022

W zakładce REGULAMINY zostały dodane zatwierdzone przez Zarząd PZPN:

Zasady awansów i spadków sędziów szczebla centralnego futsalu, oraz Zasady selekcji obserwatorów szczebla centralnego futsalu.