Samooceny

Byadmin

paź 6, 2023

W sezonie 2023/24 osobami odpowiedzialnymi za analizę samoocen są:

Andrzej Witkowski – Ekstraklasa, TOP A,

Arkadiusz Reśliński – TOP B, TOP C.

Wszelkie zapytania i sugestie proszę kierować do w/w osób na adresy:

andrzej.witkowski@pzpn.pl

arkadiusz.reslinski@wielkopoolskizpn.pl