Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania. Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.

Składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia naszej koleżance Katarzynie Netkowskiej z powodu śmierci Mamy.