Podsumowanie sezonu

Koleżanki i Koledzy,
W imieniu ZF KS PZPN zapraszam sędziów i obserwatorów na spotkanie on-line „Podsumowanie sezonu” w najbliższy wtorek o godź 20:30.
Niezależnie od obecności o godź 20:30 zapraszam również sędziów kandydatów na spotkanie o godź 21.00
Linki do spotkań zostaną przekazane we wtorek via FB.